Mareld Media

 

Mareld är en grupp marina djur som skapar fenomenet mareld. Dinoflagellaten Noctiluca scintallans är den vanligaste i skandinaviska vatten.

Mareld är en grupp marina djur som skapar fenomenet mareld.
Dinoflagellaten Noctiluca scintallans är den vanligaste i skandinaviska vatten.

 

Mareld Media är ett kunskapsföretag som erbjuder populärvetenskapliga
föredrag, fotografering och video med inriktning på natur - särskilt vattenmiljöer.

Projekt som Mareld Media medverkar i:

VIRTUE - ett skolprojekt om påväxt i vattenmiljöer. Göteborgs universitet och Sjöfartsmuseet Akvariet är huvudmän.

Polarisen - om natur och miljö i polartrakterna. Polarforskningssekretariatet är huvudman.
Again - ett utvecklingsföretag som tar fram helt ny teknik för at utvinna näringsämnen ur humanurin.

 

 

Mareld Media är ett handelsbolag, som drivs av Mikael Olsson. Mikael är forskare och fd lektor i miljövetenskap på Göteborgs universitet.
Organisationsnummer: 916849-2461

 

Kontakt: Mikael Olsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig för denna sida: Mikael Olsson Senast uppdaterad 160919