Mareld Media

Mareld är en grupp marina djur som skapar fenomenet mareld. Dinoflagellaten Noctiluca scintallans är den vanligaste i skandinaviska vatten.

Mareld är en grupp marina djur som skapar fenomenet mareld. Dinoflagellaten Noctiluca scintallans är den vanligaste i skandinaviska vatten.

Mareld Media är ett kunskapsföretag som erbjuder populärvetenskapliga föredrag, fotografering och video med inriktning på natur och särskilt vattenmiljöer.