Startsida

MaMMareld_logo_havsbild

Mareld är ett fenomen som orsakar ett turkost sken i havsvatten. Mareld orsakas av flera arter i olika organismgrupper. Den vanligaste orsaken till mareld är mareldsflagellaten Noctiluca scintillans. Mareld är ett exempel på bioluminiscens. Flagellaterna lyser upp när de känner sig hotade. Om man nattetid badar när dessa organismgrupper finns i vattnet upplever man att vattnet lyser upp omkring en själv. Vanligast under sensommaren.
Lyssna på Algpodden om Mareld (15 min)